Inspecties & Keuringen
 
Elektro- en Besturingstechniek De Kempen is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties en keuringen conform de NEN 50110 en NEN 3140 norm. Deze keuringen bestaan uit een visuele inspectie en een controle door metingen en beproevingen met de daarvoor geschikte apparatuur. Indien uit rapportage blijkt dat bepaalde gedeelten aangepast dienen te worden kunnen deze in overleg uitgevoerd worden zodat de installatie binnen afzienbare tijd aan de juiste eisen voldoet. Deze keuringen dienen overeenkomstig de eisen in de Arbowet en/of verzekeringsmaatschappijen aan elektrotechnische installaties en apparatuur te worden verricht.

Elektro- en Besturingstechniek De Kempen heeft meerdere gecertificeerde inspecteurs. De inspecteurs zijn gecertificeerd voor Inspectie volgens NEN 50110 en NEN 3140.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende inspecties:
  • Inspectie vaste elektrische installatie volgens NEN 50110 en NEN 3140 .
  • Inspectie elektrische apparaten en gereedschappen volgens NEN 50110 en NEN 3140
   
Meetapparaat tbv keuring